Waterstof Tiny House

Het Waterstof Tiny House is een gezamenlijk initiatief van gemeente Hoogeveen, Alfa-college en Vrienden van Techniek Hoogeveen, gefinancierd vanuit de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe. Het Tiny House laat zien dat waterstof een goed alternatief is voor de overgang naar groene energie. Het tiny house is mede ontwikkeld en gebouwd door studenten van het Alfa-college.

Op tour

Het Waterstof Tiny House gaat vanaf dinsdag 14 september 2021 op tour langs 6 gemeenten in de regio: Hardenberg, Hoogeveen, Borger-Odoorn, Emmen, Aa en Hunze en Coevorden. In het huisje wordt gedemonstreerd hoe waterstof als brandstof in woningen kan worden gebruikt en het toont hoe circulair bouwen in de praktijk werkt. Lokale partners van het project organiseren een gevarieerd programma rondom waterstof, circulair bouwen en techniekonderwijs. Het tiny house kan voor jongeren een mooie inspiratie zijn om techniekonderwijs te gaan volgen.

Informatie over het Waterstof Tiny House en een overzicht van de tour is te vinden op de website Waterstof Tiny House. Geïnteresseerden kunnen zich hier aanmelden voor een bezoek.

Bijdragen aan landelijke opgaven

Het Waterstof Tiny House is gebouwd met duurzame en zo veel mogelijk circulaire materialen. In het tiny house worden twee verschillende waterstofsystemen gedemonstreerd: een waterstof cv-installatie en een zelfvoorzienende installatie die waterstof maakt met de elektriciteit van de zonnepanelen op het dak. Het project draagt bij aan de landelijke opgave van de energietransitie en kan laten zien dat waterstof in de gebouwde omgeving een volwaardig alternatief is in de energietransitie. De lessen die gedurende het project zijn geleerd over circulair bouwen en waterstof worden gedeeld tijdens de tour.

Hybride leeromgeving

Het Waterstof Tiny House is gebouwd door studenten van het Alfa-college in Hoogeveen, onder begeleiding van hun docenten en in samenwerking met bedrijven uit de regio. Studenten zijn in deze hybride leeromgeving bij alle onderdelen van de bouw betrokken, van bouwtekeningen maken tot het uitzoeken van de juiste circulaire en duurzame materialen voor de bouw van het tiny house.

Ook leren ze de theorie over de toepassing van groene waterstof als energievoorziening voor (bestaande) woningen en de toepassing bij het installeren van de waterstofinstallatie. Bij het Waterstof Tiny House wordt een lespakket ontwikkeld voor verschillende onderwijsniveaus, met als doel jongeren te interesseren voor techniek.

Onderwijs, bedrijfsleven en overheid

Het Waterstof Tiny House is een gezamenlijk initiatief van gemeente Hoogeveen, Alfa-college en Vrienden van Techniek Hoogeveen, en is gefinancierd vanuit de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe. Binnen de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe werken verschillende partijen met elkaar samen aan het verbeteren van de welvaart in de regio. Ook het bedrijfsleven heeft  expertise en netwerk ingezet om het tiny house te realiseren. Kijk voor alle betrokkenen op de website Waterstof Tiny House.