Waterstof in Nijstad-Oost

Met de nieuw te bouwen woonwijk Nijstad-Oost laten we zien hoe waterstof kan worden toegepast in nieuwbouwwoningen. De besluitvorming rond dit project loopt. 

Wat we gaan doen

  • De wijk Nijstad-Oost gaat uit zo’n 100 woningen bestaan. Ongeveer 80 woningen krijgen een waterstofketel.
  • De wijk gaat bestaan uit 8 deelgebieden die ingericht worden volgens het boerenerfprincipe:  bewoners worden eigenaar van hun eigen buurt en zijn zelf verantwoordelijk voor de inrichting ervan. Dat kan van alles zijn, bijvoorbeeld een gezamenlijke moestuin, weiland voor schapen, zwemvijver, voedselbos of boomgaard.
  • 16 woningen krijgen een eigen energienet met een zogeheten micro power plant. Deze installatie zet in de zomer teveel geproduceerde zonne-energie om in waterstof. Dat overschot wordt in de winter weer omgezet in elektriciteit en warmte. Voor de bouw van deze woningen heeft de gemeente een intentieovereenkomst gesloten met een projectontwikkelaar.
  • Het plan is om in de 1e fase de waterstof aan te voeren en op te slaan op het terrein van de NAM-locatie Ten Arlo. Daarna gaan we ook lokaal waterstof produceren. In de laatste fase sluiten we aan op de toekomstige waterstofbackbone van de Gasunie, die langs Hoogeveen loopt. Deze leiding transporteert in de toekomst duurzame waterstof van de Waddenzee via de Eemshaven richting de Randstad.