Werktafels: Samen verzinnen, samen doen

In de werktafels werken we graag samen met bewoners van de beoogde Waterstofwijk de plannen verder uit. Een werktafel bestaat uit bewoners en een medewerker van de gemeente of een van de partners. We nodigen u uit om een bijdrage te leveren in de werktafels. U bepaalt zelf hoe en hoeveel tijd u wilt besteden. 

Aanmelden voor werktafel of idee inleveren

Werktafels

Een overzicht van de werktafels:

Draagvlakpeiling/inventarisatie

Doel: Onderzoeken wat de beelden zijn van bewoners over waterstof en wat het draagvlak is voor waterstof en voor het plan. Deelnemende bewoner: Henriette Zanders

Voorbereiding uitvoering

Doel: Fasering voor de uitvoering bepalen en de wijze van ombouw van woningen. Deelnemende bewoners: Dennis Zwiers, Hein van Rietschoten, Marko Roeten, Daan Meesters

Communicatie en participatie

Doel: Vergroten van kennis van en interesse in het plan voor de waterstofwijk. Deelnemende bewoners: Tieme Bakker, Marko Roeten, Hester Zweers

Projectleider bewoners

Doel: Aan de hand van een profiel een geschikte projectleider werven. Deelnemende bewoners: Matthijs Zweers, Dennis Zwiers, Henriette Zanders

Energiecoöperatie Waterstofwijk Erflanden

Doel: Opzetten energiecoöperatie, voorbereiden zonnepark. Deelnemende bewoners: Hein van Rietschoten, Dennis Zwiers, Mark Feddes

Financiën

Doel: Monitoring van de financiën van het project. Deelnemende bewoner: Toenk Rauman

Modelwoning

Doel: Zorgen dat bewoners ‘waterstof in actie’ kunnen zien. Een ontmoetingsplek voor bewoners creëren. Deelnemende bewoner: Tieme Bakker

Passend waterstofaanbod voor bewoners

Doel: Formuleren van randvoorwaarden voor bewoners om mee te doen aan de overgang naar waterstof op basis van de uitkomsten van de verschillende werkgroepen. Deelnemende bewoners: nog geen aanmeldingen

Verduurzamen van woning bij overgang waterstof

In beeld brengen van mogelijkheden voor verder verduurzamen van de woningen, inclusief de kosten en eventuele subsidies. Deelnemende bewoners: nog geen aanmeldingen

Alternatieven voor aardgasapparatuur

Deze werktafel wordt nog ingevuld met doel en deelnemers.

Meer weten?

Zoals u ziet, hebben zich al buurtgenoten aangemeld voor de werktafels. Wilt u ook meedenken? Dat zou fijn zijn! We kunnen ons voorstellen dat u vragen hebt en hierover in gesprek wilt. U kunt altijd contact opnemen. Bel naar 14 0528 of stuur een mail naar waterstofwijkhoogeveen@hoogeveen.nl