Samen verzinnen, samen doen

We gaan aan de slag! U kunt aangeven of en hoe u mee wilt denken de komende tijd. We gaan aan het werk in verschillende werktafels, waarbij we graag zoveel mogelijk uw kennis en idee├źn betrekken.

Werktafels

U kunt zich aanmelden voor 1 of meer werktafel(s). De hoeveelheid tijd die u hierin steekt, bepaalt u natuurlijk zelf.

  • Communicatie en participatie: deze werktafel richt zich op de inrichting van de informatievoorziening rond het project en op de betrokkenheid van alle mensen in de wijk, oud en jong. 
  • Werving en aantelling projectleider voor en van de bewoners: we maken samen een profiel voor een projectleider. Vervolgens werft en kiest u, als bewoners, zelf een eigen projectleider. De projectleider stelt, in samenwerking met u en stakeholders, een bewonersprojectplan op. De projectleider is de schakel en verbinder tussen u als bewoners en alle betrokken partijen.
  • Draagvlakpeiling: in samenwerking met de Hanzehogeschool peilen we het draagvlak voor waterstof. De jaarlijkse monitor geeft resultaten die gebruikt kunnen worden in de communicatie naar de bewoners en andere betrokkenen/stakeholders. De basismonitor kan door de werkgroep aangevuld worden met specifieke vragen, wensen vanuit de bewoners, projectgroep, bewonersraad en stakeholders.
  • Inventarisatie en vervanging aardgasapparaten: deze werktafel start met de schouw van woningen: welke apparaten zijn er die vervangen moeten worden?
  • Voorbereiden van de uitvoering: een werktafel wordt gevormd door bewoners, medewerkers van N-Tra en de gemeente om de omzetting van aardgas naar waterstof te begeleiden om de bewoners te ontzorgen.

We bellen u terug

We kunnen ons voorstellen dat u vragen hebt en hierover in gesprek wilt. U kunt altijd een gespreksverzoek doen