De reis van waterstof naar uw woning

Wat is waterstof eigenlijk?

Waterstof is een gas dat je kunt omzetten naar elecktriciteit zonder CO2-uitstoot. Want het is gewoon gemaakt van water. Hoe dan? De scheikundige definitie van zuiver water bestaat uit twee delen: waterstof en zuurstof (H2O). Door middel van elektrolyse - simpel gezegd een proces waarbij je water onder stroom zet - kun je zuurstof en waterstof scheiden. Waterstof is een onschadelijk gas; het meest-voorkomende in het universum. 

Als je waterstof vervolgens weer in aanraking brengt met zuurstof, komt er heel veel energie vrij. Genoeg om een auto te laten rijden, een huis te verwarmen of een laptop op te laden. En dat allemaal zonder uitstoot, het enige restproduct is water. Wanneer je voor de elektrolyse alleen groene energie gebruikt, zoals wind- of zonne-energie, dan is waterstof CO2-neutraal. Dit wordt ook wel groene waterstof genoemd.

We gebruiken waterstof overigens al 200 jaar als stadsgas en in de industrie. Voordeel van waterstof is dat we het op kunnen slaan, in tegenstelling tot wind- en zonne-energie. 

Hoe komt waterstof in de gasleiding?

Net als voor aardgas is voor waterstof een distributiesysteem nodig. Dat is er nu nog niet. We kunnen waterstof dus via het aardgasnetwerk in de woning brengen. De benodigde waterstof voeren we in eerste instantie aan in een vrachtwagen, een zogenaamde tube-trailer. Deze trailer dient dan als opslag en krijgt plaats op het NAM-terrein in de buurt van Erflanden, waar de aansluiting wordt gemaakt op het gasnetwerk in uw wijk waardoor u waterstof in uw woning kunt laten komen. Eventueel is deze optie uit te breiden met een permanente opslag. Uiteindelijk is het de bedoeling om het waterstofnetwerk van Erflanden aan te sluiten op de waterstof ’backbone’. 

Hoe gaat het waterstof naar de wijk?

In een ‘gasonderstation’ wordt de druk van waterstof verlaagd naar de ‘standaard’ gasdruk. Ook wordt in dit station een geur toegevoegd, zoals we nu ook gewend zijn bij aardgas (odorisatie). Vervolgens gaat het gas het netwerk in. Het eerst gaat het naar de nieuw te bouwen woningen in Nijstad-Oost. Daarna kan waterstof ook naar Erflanden gebracht worden. Het Nederlandse gasnetwerk heeft aftakkingen; op die manier is het mogelijk per huizenblok of straat te werken als het gaat om de overgang van aardgas naar waterstof.

Wat moet er gebeuren in mijn woning als ik overstap op waterstof?

In heel Nederland ligt een netwerk van aardgasleidingen. Dit netwerk is geschikt voor het transport van waterstof. Het betekent dan wel dat er geen aardgas meer door kan. 
De ketel die nu in de meeste huizen gebruikt wordt voor het verwarmen van water en woning, werkt op aardgas. Die is niet geschikt voor de verwerking van waterstof waardoor de ketel dus vervangen moet worden. 

In de woningen kunnen voorzieningen zijn op gas: een gasstel en een gashaard bijvoorbeeld. Als de woning overgaat op waterstof, zijn deze apparaten niet meer bruikbaar; dan moeten ze vervangen worden.

Wat verandert er in mijn woning?

Als u van aardgas naar waterstof overstapt, wordt de gasmeter vervangen. Verder moeten we de binnenleidingen vervangen. Ook de cv-ketel moet vervangen worden. De vervangende ketel moet hetzelfde vermogen leveren voor warmte en heet water. De waterstof cv-ketel lijkt veel op een aardgas cv-ketel en doet hetzelfde; een aantal componenten in de ketel is anders, zoals de brander en de vlambewaking. Als uw woning voorzien is van een gas(kook)toestel, moeten we deze ook vervangen.

Wanneer komt mijn woning aan de beurt?

Uiteraard gaat er een proces van overleg u als inwoners van de wijk vooraf aan een besluit om daadwerkelijk aan de slag te gaan. Als het zover is, is het de bedoeling te starten met zes woningen (die op een rij staan). Deze woningen worden afgekoppeld van aardgas en overgezet op waterstof. Met welke zes woningen we starten, is nog niet bepaald. Deels is de ligging van belang; hoe dichter aan de westkant, hoe praktischer. We bepalen dit graag samen met u. Vervolgens is het de bedoeling om per blok/ deelgebiedje over te gaan naar waterstof. De omzetting gebeurt altijd in de zomerperiode zodat u zo weinig mogelijk last heeft van de werkzaamheden. Een omzetting neemt naar verwachting maximaal twee werkdagen in beslag. Een ingevulde planning hebben we dus nog niet omdat we die graag samen met u maken.

Wie gaat dat betalen?

Uw overstap van aardgas naar waterstof wordt vanuit de subsidie betaald. Met de subsidie die voor dit project beschikbaar is, kunnen we de kosten voor de cv-ketel, gasmeter, leidingen en voor vervanging bijvoorbeeld uw gasstel en gashaard in uw woning betalen. Verder is uitgangspunt dat u niet meer gaat betalen dan voor aardgas zou betalen. Die regeling geldt voor de komende 15 jaar.

Waarom zou ik meedoen?

Dit plan is gemaakt voor uw buurt en dus ook voor uw woning. Maar waarom zou u mee willen doen? In de eerste plaats: u kunt zeer voordelig uw woning duurzaam maken omdat de overgang naar waterstof wordt betaald uit subsidiegeld. Met de subsidie die voor dit project beschikbaar is, kunnen we de kosten voor de cv-ketel, gasmeter, huisdrukregelaar, nieuwe gasleiding en voor vervanging bijvoorbeeld uw gasstel en gashaard in uw woning betalen. Verder is uitgangspunt dat u niet meer gaat betalen dan voor aardgas zou betalen. Die regeling geldt voor de komende 15 jaar. In de tweede plaats: heel Nederland moet van aardgas af. Dat hoeft weliswaar niet nu meteen maar uiteindelijk moeten alle woningen een alternatief hebben voor aardgas.