Waterstof in Erflanden

Voor het rood gearceerde gebied op de kaart hierboven hebben we een plan gemaakt om over te gaan van aardgas naar waterstof voor de verwarming van uw woning. Bewoners kunnen zonder investering hun woning duurzaam verwarmen met waterstof. Dat kan omdat we subsidie van het Rijk hebben gekregen voor de ombouw. In 2021 en 2022 werken we samen met bewoners aan een plan voor het omzetten van deze woningen van aardgas op waterstof. Technisch is dit plan al heel ver uitgewerkt. We weten dat het technisch mogelijk is om deze overstap te maken en we weten ook dat het veilig kan.

Samen verzinnen, samen doen

U zult misschien zeggen: ‘Wat kunnen bewoners nog in een plan schrijven als het al zo ver uitgewerkt is?’ Het klopt dat het plan voor het technisch ombouwen van aardgas naar waterstof al gemaakt is. Dat plan is belangrijk omdat het aantoont dat het werkt én dat het veilig is. Dat is de basis. Maar als het gaat om aanpassingen in 427 woningen, is het vanzelfsprekend dat de bewoners daarin een doorslaggevende stem hebben. Daarom proberen we alle bewoners te betrekken in de uitwerking. Samen denken we aan verschillende werktafels na over de mogelijkheden voor uitvoering en de drempels die er zijn.

De basis is gelegd

Gemeente Hoogeveen heeft samen met 22 partners gewerkt aan het plan om een bestaande wijk in Nederland om te zetten van aardgas naar waterstof met hergebruik van het bestaande aardgasnetwerk en waterstof cv-ketel. Op basis hiervan is een plan ingediend bij Programma Aardgasvrije Wijken voor 427 woningen in Erflanden en is een subsidie van 4,4 miljoen euro toegekend gekregen. Het biedt een stevige (financiële) basis om samen met de bewoners en partners de plannen uit te werken.