Waterstof in Erflanden

Woont u in het rood gearceerde gebied op de kaart hierboven? Dan is deze informatie voor u zeker van belang. Voor dit gebied hebben we namelijk een plan gemaakt om over te gaan van aardgas naar waterstof voor de verwarming van uw woning. U kunt zonder investering uw woning duurzaam verwarmen met waterstof. Dat kan omdat we subsidie van het Rijk hebben gekregen voor de ombouw. Het jaar 2021 is het jaar waarin we samen met u willen werken aan een plan voor het omzetten van deze woningen van aardgas op waterstof. Technisch is dit plan al heel ver uitgewerkt. We weten dat het technisch mogelijk is om deze overstap te maken en we weten ook dat het veilig kan. We nemen u graag mee in het plan en we werken het graag samen met u verder uit.

Samen verzinnen, samen doen

U zult misschien zeggen: ‘Wat kunnen wij als bewoners nog in een plan schrijven als het al zo ver uitgewerkt is?’ Het klopt dat het plan voor het technisch ombouwen van aardgas naar waterstof al gemaakt is. Dat plan is belangrijk omdat het aantoont dat het werkt én dat het veilig is. Dat is de basis. Maar als het gaat om aanpassingen in 427 woningen, is het vanzelfsprekend dat u als bewoners daarin een doorslaggevende stem heeft. Daarom vragen wij u mee te denken over de mogelijkheden voor uitvoering. Op de pagina Werktafels: Samen verzinnen, samen doen vindt u hier meer informatie over. 

De basis is gelegd

Gemeente Hoogeveen heeft samen met 22 partners gewerkt aan het plan om een bestaande wijk in Nederland om te zetten van aardgas naar waterstof met hergebruik van het bestaande aardgasnetwerk en waterstof cv-ketel. Op basis hiervan is een plan ingediend bij Programma Aardgasvrije Wijken voor 427 woningen in Erflanden en is een subsidie van 4,4 miljoen euro toegekend gekregen. Het biedt een stevige (financiële) basis om samen met de bewoners en partners met de plannen aan de slag te gaan.