Over Waterstof Hoogeveen

In het project Waterstof Hoogeveen werken we aan een plan voor het verwarmen van huizen met een cv-ketel die draait op waterstof. Want we moeten op termijn van aardgas af. Welke alternatieven zijn er, hoe werken ze en zijn ze geschikt om op grote schaal in te voeren? Deze vragen spelen in onze maatschappij. Ook gemeente Hoogeveen denkt mee over oplossingen.

Klimaatverandering

Het project levert een bijdrage aan de Hoogeveense uitwerking van het Klimaatverdrag van Parijs. In dit verdrag hebben 195 landen, waaronder Nederland, afgesproken om de uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2, terug te dringen en de opwarming van de aarde in 2050 te beperken tot maximaal 2 graden. Om die reden moeten in 2050 alle woningen in Nederland van het aardgas af zijn. Waterstof als energiedrager lijkt een veelbelovend duurzaam alternatief te zijn. Gemeente Hoogeveen wil daarom de fossiele brandstof aardgas vervangen door duurzaam waterstof.