Over Waterstof Hoogeveen

In het project Waterstof Hoogeveen werken we aan een plan voor het verwarmen van huizen met een cv-ketel die draait op waterstof. Want we moeten op termijn van aardgas af. Welke alternatieven zijn er, hoe werken ze en zijn ze geschikt om op grote schaal in te voeren? Deze vragen spelen in onze maatschappij. Ook gemeente Hoogeveen denkt mee over oplossingen.

Klimaatverandering

Het project levert een bijdrage aan de Hoogeveense uitwerking van het Klimaatverdrag van Parijs. In dit verdrag hebben 195 landen, waaronder Nederland, afgesproken om de uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2, terug te dringen en de opwarming van de aarde in 2050 te beperken tot maximaal 2 graden. Om die reden moeten in 2050 alle woningen in Nederland van het aardgas af zijn. Waterstof als energiedrager lijkt een veelbelovend duurzaam alternatief te zijn. Gemeente Hoogeveen wil daarom de fossiele brandstof aardgas vervangen door duurzaam waterstof.

Erflanden en Nijstad-Oost

Bekijk in Google Maps waar de woonwijken in Hoogeveen liggen.

Waar we nu staan

Het project wordt ondersteund door 22 partners:

  • overheid, bedrijfsleven en onderwijs
  • het Rijk dat ons subsidieert (Programma Aardgasvrije Wijken) en met ons een Green Deal heeft ondertekend, gericht op het gezamenlijk oplossen van belemmeringen in het project
  • de provincie Drenthe als partner en subsidiegever
  • de Hanzehogeschool, waar inmiddels een waterstof (H2) ketel is ontwikkeld en deze is te bezichtigen
  • onze partnerstad in waterstof: Stad aan ’t Haringvliet in Zuid Holland, ook een project voor waterstof in een bestaande wijk

Samen verzinnen, samen doen

We zoeken samen met inwoners van Erflanden naar antwoorden op de vragen die er zijn. Ook kijken we per woning wat er moet gebeuren in en om het huis. Eind 2022 moet duidelijk zijn wat het draagvlak is voor waterstof, waarna de gemeente besluit over een vervolg. Bij groen licht voor waterstof in Erflanden, kunnen de woningen in 2026 energie krijgen via de waterstofketel. Lees meer over Samen verzinnen, samen doen.

Hoe we het aanpakken

In Hoogeveen passen we waterstof eerst toe in Nijstad-Oost, een nieuwbouwbuurt naast de bestaande woonwijk Erflanden. De bouw start later dit jaar. Zo kan de inwoner van Erflanden bij de buren zien hoe waterstof werkt.

We zeggen het huidige aardgasnetwerk geen vaarwel. Dit is ook uitermate geschikt voor het transport van waterstof. Ook het vervangen van de Cv-ketels is geen bewerkelijke operatie. Deze zijn binnen een dag te vervangen door waterstof Cv-ketels.