Over Waterstof Hoogeveen

In het project Waterstof Hoogeveen werken we aan een plan voor het verwarmen van huizen met een cv-ketel die draait op waterstof. Want we moeten op termijn van aardgas af. Welke alternatieven zijn er, hoe werken ze en zijn ze geschikt om op grote schaal in te voeren? Deze vragen spelen in onze maatschappij. Ook gemeente Hoogeveen denkt mee over oplossingen.

Klimaatverandering

Het project levert een bijdrage aan de Hoogeveense uitwerking van het Klimaatverdrag van Parijs. In dit verdrag hebben 195 landen, waaronder Nederland, afgesproken om de uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2, terug te dringen en de opwarming van de aarde in 2050 te beperken tot maximaal 2 graden. Om die reden moeten in 2050 alle woningen in Nederland van het aardgas af zijn. Waterstof als energiedrager lijkt een veelbelovend duurzaam alternatief te zijn. Gemeente Hoogeveen wil daarom de fossiele brandstof aardgas vervangen door duurzaam waterstof.

Erflanden en Nijstad-Oost

Bekijk in Google Maps waar de woonwijken in Hoogeveen liggen.

Waar we nu staan

We hebben inmiddels volop ondersteuning verzameld om de volgende stap te zetten als proeftuin. De ondersteuning komt van:

  • een consortium met 22 partners: overheid, bedrijfsleven en onderwijs
  • het Rijk dat ons subsidieert (Programma Aardgasvrije Wijken) en met ons een green deal heeft ondertekend. De green deal is gericht op het gezamenlijk oplossen van belemmeringen in de proeftuin
  • de provincie Drenthe als partner en subsidiegever
  • de Hanzehogeschool, waar inmiddels een waterstof (H2) ketel is ontwikkeld en deze is te bezichtigen
  • onze partnerstad in waterstof: Stad aan ’t Haringvliet in Zuid Holland, ook een proeftuin voor waterstof in een bestaande wijk

De volgende stap: Samen verzinnen, samen doen

De volgende stap is ‘Samen verzinnen, samen doen’. We zoeken samen met inwoners van Erflanden naar antwoorden op de vragen die er leven. Ook gaan we samen per woning kijken wat er moet gebeuren in en om het huis. Eind 2021 moet duidelijk zijn wat het draagvlak is voor waterstof, waarna de gemeente besluit over een vervolg. Bij groen licht voor waterstof in Erflanden, kunnen de woningen in 2026 energie krijgen via de waterstofketel. Lees meer over Samen verzinnen, samen doen.

Hoe we het aanpakken

In Hoogeveen passen we waterstof eerst toe in Nijstad-Oost, een nieuwbouwbuurt naast de bestaande woonwijk Erflanden. De bouw start later dit jaar. Zo kan de inwoner van Erflanden bij de buren zien hoe waterstof werkt.

We zeggen het huidige aardgasnetwerk geen vaarwel. Dit is ook uitermate geschikt voor het transport van waterstof. Ook het vervangen van de Cv-ketels is geen bewerkelijke operatie. Deze zijn binnen een dag te vervangen door waterstof Cv-ketels. Hoogeveen Energie gaat dit als energiecorporatie regelen. Bewoners participeren als aandeelhouder. De eerste groene waterstof wordt aangevoerd. Daarna volgt lokale productie. Uiteindelijk werken we toe naar aansluiting op de Waterstof Backbone van de Gasunie die langs Hoogeveen loopt.

Uitdagingen

Er liggen nog wel wat uitdagingen op ons te wachten.

  • De kosten voor inwoners. Voor de maatwerk aanpassing in de woning is gelukkig subsidie van het Rijk (PAW) beschikbaar. Maar betaalbaarheid in de toekomst voor inwoners is een uitdaging.
  • Het draagvlak bij inwoners. Dit is een vereiste om over te stappen naar waterstof (H2).
  • Wet en regelgeving: de huidige regels passen niet, de Tweede kamer zal zich moeten uitspreken over hoe we de randvoorwaarden van inwoners kunnen borgen, zoals betaalbaarheid.