Waterstof nieuwsflits

In deze flits beantwoorden we vragen over de kosten.

Logo Waterstofwijk Hoogeveen

Stel dat ik over wil gaan op waterstof, hoeveel geld ben ik dan kwijt?

De ombouw naar waterstof is gratis voor bewoners van de Waterstofwijk. De kosten worden betaald uit de subsidie. Deze ombouw houdt in:

  • Een nieuwe cv-ketel, gasmeter en zo nodig leidingen
  • Vervanging van een aardgaskooktoestel door een vergelijkbaar kooktoestel met een inductiekookplaat
  • Een pannenset voor inductiekoken
  • Aanpassing van de meterkast voor inductiekoken
  • Vervanging van een eventuele sierhaard op aardgas door een vergelijkbaar apparaat.

Wat ga ik betalen voor waterstof?

Het uitgangspunt is dat je over een periode van 15 jaar voor waterstof niet meer gaat betalen dan voor aardgas. Deze afspraak wordt de komende maanden verder uitgewerkt in de werktafel Financiën, dus met een afvaardiging van de wijkbewoners.

Hoe is gegarandeerd dat de ombouw gratis is en dat de kosten over 15 jaar niet hoger worden dan voor aardgas?

De werktafel Financiën – waarin ook wijkbewoners zitting hebben – houdt de vinger aan de pols bij de besteding van het subsidiebedrag. De overgang naar waterstof wordt volledig betaald uit de subsidie die het Rijk heeft gestort.

Het plan is om de overgang naar waterstof in fases op te knippen. Per fase kan een klein aantal huizen overgaan op waterstof. Voorafgaand aan de volgende fase wordt gekeken of er nog genoeg geld beschikbaar is voor de investering voor de volgende serie woningen. Als dat niet het geval is, wordt die fase niet uitgevoerd. Zo is vooraf duidelijk dat de overgang betaald kan worden en de kosten over 15 jaar niet oplopen voor de bewoners. Het kan wel betekenen dat er minder huizen dan gepland over kunnen gaan op waterstof.

Stel je vraag

Roept deze info nieuwe vragen op? Stel ze vooral! Dat kan door een mail te sturen naar info@waterstofhoogeveen.nl. We beantwoorden we ze in de volgende nieuwsflits.