Intentieovereenkomst aardgasvrije wijken

Onlangs tekenden gemeente Hoogeveen, RENDO, NAM, Gasunie, New Energy Coalition en EnergyStock een intentieovereenkomst om samen het project Waterstof Hoogeveen voor te bereiden. De partijen ondersteunen hiermee de aanvraag voor een financiële bijdrage van € 4,4 miljoen die de gemeente heeft gedaan vanuit het Programma Aardgasvrije Wijken van het Rijk.

Foto van een sluis in Hoogeveen

Met deze bijdrage kan het eerste deel van de wijk Erflanden, 427 woningen, omgezet worden van aardgas naar waterstof met gebruik van het huidige aardgasnetwerk. Het maakt de aansluiting op het waterstofnetwerk, dat al voor de nieuwe wijk Nijstad-Oost wordt aangelegd, relatief eenvoudig. De bedoeling is om hierna ook de rest van Erflanden om te zetten naar waterstof.

Rond 1 oktober verwachten wij uitsluitsel over de aanvraag. Als de bijdrage toegekend wordt, kan de voorbereiding van het project beginnen. Hier staat een jaar voor. In dit jaar wil de gemeente, samen met bewoners, bewonersraad en met projectpartners het plan verder uitwerken om te komen tot draagvlak en uitvoeringsplannen.

Informatiebrochure voor bewoners Erflanden (pdf - 1,5 MB)

Nederland aardgasvrij, Hoogeveen draagt bij

In het Klimaatverdrag van Parijs hebben 195 landen, inclusief Nederland, afgesproken om in 2050 de stijging van de gemiddelde wereldtemperatuur te beperken tot ruim onder 2 graden Celsius. Het Nederlandse Klimaatakkoord is de Nederlandse invulling van het Klimaatverdrag; bedoeld om de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030 te halveren, vergeleken met 1990. Hiervoor is een energietransitie nodig: de overgang van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen. In de woningbouw is het einddoel om in 2050 alle woningen in Nederland van het fossiele aardgas af te sluiten. Het project Waterstof Hoogeveen wil een bijdrage leveren aan deze overgang.

De energietransitie is een enorme, wereldwijde opgave, waarin nieuwe technieken en experimenten nodig zijn. Noord Nederland (provincies Drenthe, Friesland, Groningen) is daarvoor door de EU geselecteerd als eerste waterstofproeftuin. Het project Waterstof Hoogeveen levert daarin een wezenlijke bijdrage.

Video op netwerk- en kenniscoalitie voor duurzame energie New Energy Coalition (Engelstalig)

Bestaande en nieuwe wijk op waterstof

In het project werkt de gemeente Hoogeveen met 22 partners om een bestaande woonwijk om te zetten van aardgas naar groene waterstof door gebruik te maken van het bestaande aardgasnetwerk. Verder wordt er met de bedrijven, onderwijsinstellingen en bewoners  gewerkt aan een plan voor het verwarmen van huizen met een cv-ketel die draait op groene waterstof. Het project bestaat uit twee onderdelen:

Duurtesten waterstof cv-ketel bij EnTranCe

De waterstof cv-ketel, ontwikkeld door Bekaert Combustion uit Assen,  wordt de komende tijd uitgebreid getest in samenwerking met Feenstra/Vattenfvall, Rendo, M&G Group en HSF. Deze partijen hebben expertise in huis die hiervoor nodig is. In de test wordt gedurende 105 dagen een versnelde simulatie van de werkelijkheid gedaan. Het belangrijkste testonderdeel is veiligheid. Eerdere simulaties hebben aangetoond dat waterstof cv-ketels net zo goed en veilig kunnen presteren als aardgas cv-ketels. De waterstof cv-ketel is bijna klaar voor gebruik in Hoogeveen. 

Video met virtuele tour op testlocatie EnTranCe, proeftuin Hanzehogeschool Groningen

Partners

Het waterstofproject is een samenwerking tussen gemeente Hoogeveen en de volgende partners:

 • Stork Nederland
 • Nederlandse Gasunie
 • GasTerra
 • Nederlandse Aardolie Maatschappij 
 • Bekaert Combustion Technology
 • N-TRA/RENDO
 • Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) 
 • Cogas Innovatie & Ontwikkeling 
 • Nedstack
 • JP-Energiesystemen
 • Hanzehogeschool Groningen
 • Provincie Drenthe
 • New Energy Coalition
 • Visser & Smit Hanab Distributie
 • Green Planet Pesse
 • DNV-GL Netherlands
 • Arcadis Nederland
 • BAM Infra Energie & Water
 • Royal Haskoning
 • DHV Nederland 
 • Enexis Netbeheer
 • Liander