Draagvlakpeiling helpt om te voldoen aan informatiebehoefte bewoners Waterstofwijk

De gemeente Hoogeveen heeft opdracht gegeven aan de Hanzehogeschool voor het opzetten van een monitor voor het peilen van het draagvlak- en de informatiebehoefte van de bewoners van de Waterstofwijk Erflanden.

Logo Waterstofwijk Hoogeveen

Lees de rapportage van de eerste draagvlak- en informatiepeiling (pdf - 2,6 MB)

Informatiebehoefte

De peiling geeft waardevolle informatie die gebruikt wordt voor het verder verbeteren van de communicatie en voor het gericht voldoen van informatiebehoefte van de bewoners. Voor de zomer volgt dan de tweede peiling zodat de ontwikkeling van het draagvlak en de informatiebehoefte goed te volgen is. Het uiteindelijk doel is de bewoners goed te informeren zodat zij individueel een goede afweging kunnen maken of zij mee willen doen in het waterstof project of niet. Het besluit of en hoe de transformatie naar waterstof in Erflanden gaat plaatsvinden is gepland aan het einde van 2022.

Proces

De Hanzehogeschool heeft samen met de Bewonersraad en de projectleider van de bewoners, Sjoerd IJdema, de vragenlijst opgesteld. Vervolgens hebben studenten in november de eerste draagvlak- en informatiepeiling gedaan onder de bewoners van de 427 woningen van de Waterstofwijk Erflanden. In totaal hebben er 121 bewoners de enquĂȘte volledig ingevuld. Naast vragen over draagvlak en de informatiebehoefte is ook een inventarisatie gedaan van de aardgasapparatuur in de huizen.